VALMIITA LUPAPIIRUSTUKSIA

Tehtyjä rakennuslupapiirustuksia on tehty kymmeniä jokaisesta eri rakennuksista. Kaikkia tehtyjä suunnitelmia ei esitellä erikseen, vaan erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita toteuttaa ko. rakennus. Suunniteltu malliratkaisuja eli ratkaisuja joissa on pyritty rakenteiden suunnitelulla säästämään rakentamisen kustannuksissa ja tilojen toimivuutta pyritty parantamaan sekä tyylikkäitä julkisikisivuja. Työpiirustuksissa löytyy valmiita rakennemalleja, joiden avulla on helppo rakentaa ko. rakennus ja kilpailuttaa tarvikkeet ja mahdolliset työt. Erityisesti kevyt perustuksissa voi säästää kustannuksia. Voit rajata tarkemmin rakennuksen mihin haluat tutustua.


Autokatos lupapiirustkset

Autokatos piirustuksissa auton voi ajaa autokatokseen päädystä tai sivulta.
Varastoja voi sijoittaa päätyyn tai myös sivulle autokatosta.
Julkisivut ja katon muoto voi olla toiveittesi tai asuinrakennuksen katon mukaan.
Työpiirustukset avulla on helppo ja nopea rakentaa ja pyytää tarjouksia. Kun esität toiveet tai luonnoksen saat autokatoksen lupapiirustuksista tarjouksen. Malleissa esitetty eri vaihtoehtoja toteuttaa autokatoksen rakentaminen. Autokatoskuvista voi tehdä myös autotallinkuvat.


Katso lisäkuvat

Autotalli lupapiirustuksia

Autotalli piirustuksissa auton voi ajaa autokatokseen päädystä tai sivulta.
Varastoja voi sijoittaa päätyyn tai myös sivulle autokatosta.
Julkisivut ja katon muoto voi olla toiveittesi tai asuinrakennuksen katon mukaan.
Työpiirustukset avulla on helppo ja nopea rakentaa ja pyytää tarjouksia. Kun esität toiveet tai luonnoksen saat autotallin lupapiirustuksista tarjouksen.

Katso lisäkuvat

Kahden auton talli- ja autokatoskuvat

Toinen autopaikka voi olla talli ja toinen katos.
Kahden autokatos/talli piirustuksissa auton voi ajaa autokatokseen päädystä tai sivulta.
Varastoja voi sijoittaa päätyyn tai myös sivulle autokatosta. Julkisivut ja katon muoto voi olla toiveittesi tai asuinrakennuksen katon mukaan. Työpiirustukset avulla on helppo ja nopea rakentaa. Kun esität toiveet tai luonnoksen
saat autokatoksen lupapiirustuksista tarjouksen. Malleissa esitetty eri vaihtoehtoja toteuttaa rakentaminen.


Katso lisäkuvat

Hallipiirustuksia eri käyttötarkoitukseen

Hallipiirustuksia suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan , kun tarvitset kevyen edullisen hallipiirustukset, vuokrahallin piirustukset, hevostallin kuvat ja jne. Hallin runkorakenteet suunnitellaan käyttötarkoituksen ja toiveiden mukaan.
Työpiirustuksilla voi kilpailuttaa tarviketoimittajia ja urakoitsijoita sekä rakentaa turvalliset rakenteet

Katso lisäkuvat

Mökkipiirustuksia ja huvilapiirustuksia

Mökkikuvat ja huvilakuvat suunnitellaan hirsirungolla tai puurungolla.
Mökkipiirustukset ovat yleensä yksikerroksisia , parvella tai 1,5-kerroksia sekä rinnemalleja kellarikerroksella.
Huvila- ja mökkipohjamalleja ja eri tilaratkaisuja löytyy paljon internetistä valmiista esitteistä, joista saa pohjaluonnoksen , mitä voi tarpeiden mukaan parannella. (esite ja malli).
Työpiirustuksilla voit pyytää elementti-, tarvike-, työtarjouksia sekä rakentaa turvallisesti. Pienet lankkurunkoiset mökkit, voi myös rakentaa edull. pilariperustuksilla ja rossipohjalla.

Katso lisäkuvat

Peruskorjauspiirustukset ja laajennuspiirustukset

Peruskorjauslupakuvat ja laajennuslupakuvien suunnittelussa, rakenteiden toimivuus olemassa olevien rakenteiden ja jo valmiin ilmastoinnin kanssa, on tärkeä huomioida kokonaisuus ja muutoksien vaikutus rakenteisiin,
ettei tule ongelmia kosteudensuhteen. Peruskorjauslupapiirustuksissa voi käyttää hyväksi olemassa olevia lupapiirustuksia, millä säästetään suunnittelukustannuksissa

Katso lisäkuvat

Rantasauna ja Saunatupa - Uutuusmalli

Rantasaunan ja saunatuvan ympärille voi rakentaa kokonaisuuden , missä viihdytään pidempään. Rantasaunan yhteyteen voi liittää avointa terassia tai tuulelta ja sateelta suojaisaa katettua terassia. Ruuan valmistukseen ja ruokailuun on tilaa, missä viihdytään ja mikä korvaa erillisen grillikodan. Rantasaunassa on jo itsessään kuisti ,jossa on tilaa pukeutumiseen ja vilvoitteluun.   Rinteeseen rakentaessa kuisti toimii ns. nivelenä saunalle ja saunatuvalle, jolloin se mahdollistaa rakentamisen rinteen mukaisesti. Saunassa on ns. perinteinen karjalainen korkeampi patsaslaude, jolloin peseytymistila on tilava ja viileämpi. Saunassa on kahdella sivulla pitkät ikkunat, mistä näkyy koko järvimaisema.

Katso lisäkuvat
  • SAUNATUPA JA  KATETTU TERASSI 90 ASTEEN KULMASSA. 
Muodostuu suojaisa tila oleskeluun.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ

PYYDÄ TARJOUS TAI KYSY LISÄÄ